Oturum Aç

 Hasta Bilgilendirme

           

 

Genel Bilgiler:​

Akciğerler toraks veya göğüs denen boşluğun içinde yer alır. Her iki akciğer birbirinden ortada mediasten adı verilen ve içinde kalp, büyük damarlar, yemek borusu, nefes borusu ve önemli sinirler olan bölge ile ayrılırlar. Akciğerler loblara ayrılır, sağda 3 lob, solda 2 lob bulunur. Göğüs kafesinin yandan açılması işlemine ''torakotomi'' denir. Eğer akciğer ameliyatı yapılacaksa, göğüs kafesi torakotomi ile açılacak ve hasta olan akciğerin tamamı (Pnömonektomi), bir lobu (lobektomi) veya daha az bir kısmı (segmentektomi-Wedge rezeksiyon) çıkarılarak ameliyat gerçekleştirilecektir. Torakotomi ile daha bir çok toraks ameliyatı gerçekleştirilebilir. Torakotomi ameliyatı göğüs kafesinin yan tarafında, kaburgaların arasından uygulanır. Eğer mediasten ile ilgili bir operasyon yapılacaksa, ameliyat izi göğüs kafesinin ortasında yukardan aşağıya doğru seyredecektir. Mediastinoskopi adı verilen göğüs kafesi içindeki lenf bezlerine yönelik tanısal operasyon ve VATS yani video yardımlı cerrahi 'kapalı yöntem' operasyonları kendine has ufak fakat birden çok küçük giriş deliği şeklinde ameliyat izlerini beraberinde getirir. Hangi operasyonun hasta için uygun olacağı ve gerekirse ameliyat sırasında başka bir tip operasyona geçilebileceği gibi ayrıntılar servis doktoru tarafından hastaya anlatılır.